Energieffektivisering i Stockholm.

Energieffektivisering i Stockholm.

Energi går åt till att bygga, värma, ventilera och kyla fastigheter. Under en byggnads livstid består 10 procent av energiförbrukningen av byggkostnader och 90 procent av driftkostnader. Vi på Wasa Rör kan hjälpa dig som fastighets- eller villaägare med en energieffektivisering som sänker förbrukningen. Genom att investera i en energieffektivisering sänks driftkostnaderna, koldioxidutsläppen minskar och värdet på fastigheten ökar. Vi utför energiberäkningar och energibesiktningar av byggnader och optimerar kundernas befintliga energisystem genom att förbättra styr- och reglerfunktioner. De system som inte går att optimera eller är uttjänta byts ut mot moderna och energieffektiva system.

Rätt certifieringar för energieffektiva installationer.

Våra åtgärder resulterar i energieffektiva hus och byggnader. Vårt arbete utförs med omtanke, vi erbjuder kreativa lösningar och innehar de certifieringar som krävs för att genomföra trygga installationer. Vi har lång erfarenhet av branschen och vet vilka tekniska lösningar som fungerar och som är de mest ekonomiskt fördelaktiga för dig som kund.

Skicka in en offertförfrågan om du vill energieffektivisera ditt hus eller din fastighet. Du är även välkommen att ta kontakt med oss för mer information kring energiberäkningar, besiktningar och energieffektivisering.