Wasa Rör får totalentreprenad för Yngern Strand

Wasa Rör får totalentreprenad för Yngern Strand

Vid sjön Yngern, strax utanför Nykvarn, byggs BRF Hökmossen 1 med 42 lägenheter fördelade i tre huskroppar med vardera tre våningar. Byggnaderna är utformade för att passa in i det sörmländska landskapet och närliggande arkitektur. Här utför Wasa Rör totalentreprenad för VVS.