Energieffektivisering

Energiförbrukningen i fastigheter utgör en betydande del av världens totala energiförbrukning. Energi går åt till att bygga, värma, ventilera och kyla fastigheter. I dag står byggnader för 35-40% av världens totala energiförbrukning. Vi på Wasa Rör kan hjälpa fastighets- och villaägare med en energieffektivisering som sänker förbrukningen. Kontakta oss för mer information.

Energieffektiva byggnader

Energiförbrukningen är en stor kostnad för fastighetsägaren. Under en byggnads livstid består 10 % av energiförbrukningen av byggkostnader och 90 % av driftkostnader. Genom att investera i en energieffektivisering sänks driftkostnaderna, koldioxidutsläppen minskar och värdet på fastigheten ökar. Vi utför energiberäkningar och energibesiktningar av byggnader och optimerar kundernas befintliga energisystem genom att förbättra styr- och reglerfunktioner. De system som inte är optimeringsbara eller är uttjänta byts ut mot moderna och energieffektiva system.

Våra åtgärder resulterar i energieffektiva hus och byggnader. Vårt arbete utförs med omtanke, vi erbjuder kreativa lösningar och innehar de certifieringar som krävs för att genomföra trygga installationer.

Dessutom är vårt mål att överträffa de förväntningar som våra kunder ställer på oss, något som genererar toppresultat för våra kunder. Vi har lång erfarenhet av branschen och vet vilka tekniska lösningar som fungerar och som är de mest ekonomiskt fördelaktiga för våra kunder. Skicka in en offertförfrågan om du vill energieffektivisera ditt hus eller din fastighet.

Du är även välkommen att ta kontakt med oss för mer information kring energiberäkningar, besiktningar och energieffektivisering.