Medarbetare

Ny montör – Björn Östgård

Björn är 34 år och har 10 års erfarenhet inom VS service samt har erfarenhet av kylanläggningar på hockeyarenor runt om i landet.

Björn är anställd som ny servicemontör på bolaget.

Ny montör – David Bergqvist

David är 35 år och har arbetat som VS montör i 16 år, samtliga av dessa år som servicemontör.

David är anställd som ny servicemontör påbolaget.

Ny montör – Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson kommer närmast från Torppa Rörprojekt AB. Fredrik är 25 år och kommer arbeta som entreprenadmontör.

Ny montör – Micael Lenström

Micael Lenström kommer närmast från Samsons Rör AB och är en riktig problemlösare och har ca 10 års erfarenhet i branschen. Micael kommer att arbeta som Service montör på företaget.

Ny montör – Petri Koivisto

Petri Koivisto kommer närmast från Torppa Rörprojekt AB där han har varit i nästan 15 år, Petri har över 20 års erfarenhet i branschen. Petri är erfaren projektsamordnare och innehar licens för svetsarbeten.

Ny medarbetare – Christer Larsson

Christer tillträdde som vice VD sommaren 2014 och ska nu tillsammans med Thomas vidareutveckla verksamheten inom Wasa Rör. Christer kommer närmast från SolTech Energy.

Christer kommer att svara för utveckling av service- och energieffektiviseringssegmentet. Christer har under längre tid arbetat med strategin och tillväxtplanen inom detta segment, och har varit drivande i förvärvsprocessen tillsammans med SolTechs VD och styrelsen.