Nyheter

SolTech Energy´s dotterbolag Wasa Rör får ny VD

SolTech Energy förvärvade Wasa Rör T Mickelsson AB i augusti 2014 av dåvarande ägare och VD Thomas Mickelsson. Hösten 2014 gick SolTech Energys monteringschef Christer Larsson över till Wasa Rör som VVD. Per 1 juni, 2017 tar nu Christer över som VD.

Wasa Rör har haft en mycket gynnsam utveckling under Thomas och Christers ledning, från 18 till 46 mkr i omsättning och med god vinst. För att säkerställa en framgångsrik succession har styrelsen beslutat att byta VD per 1 juni 2017.

Styrelseordförande Stefan Ölander i en kommentar:
- Att hitta en efterträdare till en framgångsrik entreprenör och VD är svårt. Vi är därför mycket
glada över denna lösning där vår VVD Christer tar över som VD och Thomas stannar i bolaget som ansvarig för försäljning och kundrelationer m.m. Christer är rätt person att modernisera bolaget och sikta mot målet, 100 mkr i omsättning om tre år. Med Thomas kvar som långsiktigt strategiskt bollplank och med fokus på affärer säkerställer vi att Wasa Rör fortsätter att utvecklas även efter 2017.
För mer information, vänligen kontakta: Stefan Ölander styrelseordförande SolTech Energy och Wasa Rör Tel: 070 739 80 00. Mail: stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 07:00 CET.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy utvecklar egna produkter som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och som är en del av en fastighets yttre skal och som producerar varmvatten eller elektricitet. I produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Ny montör – Björn Östgård

Björn är 34 år och har 10 års erfarenhet inom VS service samt har erfarenhet av kylanläggningar på hockeyarenor runt om i landet.

Björn är anställd som ny servicemontör på bolaget.

Ny montör – David Bergqvist

David är 35 år och har arbetat som VS montör i 16 år, samtliga av dessa år som servicemontör.

David är anställd som ny servicemontör påbolaget.

Ny montör – Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson kommer närmast från Torppa Rörprojekt AB. Fredrik är 25 år och kommer arbeta som entreprenadmontör.

Solenergi kan bli världens största energikälla 2050

IEA, International Energy Agency, förutspår i en nyligen publicerad rapport att solenergi kan komma att bli världens största energikälla när det gäller elenergi.

Läs rapporten här.

Ny montör – Micael Lenström

Micael Lenström kommer närmast från Samsons Rör AB och är en riktig problemlösare och har ca 10 års erfarenhet i branschen. Micael kommer att arbeta som Service montör på företaget.

Ny montör – Petri Koivisto

Petri Koivisto kommer närmast från Torppa Rörprojekt AB där han har varit i nästan 15 år, Petri har över 20 års erfarenhet i branschen. Petri är erfaren projektsamordnare och innehar licens för svetsarbeten.

Energi & Miljö

Här är artikeln om våra ackumulatortankar.

Ny medarbetare – Christer Larsson

Christer tillträdde som vice VD sommaren 2014 och ska nu tillsammans med Thomas vidareutveckla verksamheten inom Wasa Rör. Christer kommer närmast från SolTech Energy.

Christer kommer att svara för utveckling av service- och energieffektiviseringssegmentet. Christer har under längre tid arbetat med strategin och tillväxtplanen inom detta segment, och har varit drivande i förvärvsprocessen tillsammans med SolTechs VD och styrelsen.

 

 

 

 

Artikel i VVS-forum

Mer information kommer inom kort!

 

Här är länken till artikeln som berättar om Soltechs förvärv.