• Vad gör vi
  • Vad gör vi
  • Vad gör vi

Entreprenad
 
Wasa Rör utför entreprenader som total- och generalentreprenör. Våra uppdrag är ny- och ombyggnationer av tekniska system i fastigheter, driftanläggningar och infrastrukturer.
Vi samordnar med alla tekniker och montörer för att kunna ge kunden en partner som tar ansvar för hela uppdraget.

Service
Wasa Rör är i dag det enda etable­rade VVS-bolaget innanför tullarna i Stockholm, vilket säkerställer snabb och smidig respons.
Wasa Rör utför löpande kontroll och serviceuppdrag till sin uppdragsgivare. Med kontinuerlig tillsyn kan vi säkerställa installationens livslängd och sänka driftkostnaderna. Vi samordnar med alla tekniker och montörer för att kunna ge kunden en partner som tar ansvar för hela uppdraget.

Gas
Wasa Rör är auktoriserat gas installations bolag. Vi utför omdragningar, slopningar av befintliga ledningar i din fastighet.

Energieffektivisering
Energiförbrukningen i fastigheter utgör en betydande del av värl­dens totala energiförbrukning. Energi går åt till att bygga, värma, ventilera och kyla fastigheter. Byggnader står idag för 35 – 40 pro­cent av världens totala energiförbrukning. Man brukar prata om att 10 procent är byggkostnad och 90 procent är driftkostnad för en byggnad under dess livstid.

Vår syn på energieffektivisering
Med energieffektivisering avser vi optimering av kunders befintliga energisys­tems drift genom bättre styr- och reglerfunktioner, utbyte av befintliga ej optimeringsbara eller uttjänta system. Genom smart energief­fektivisering kan vi:

- Öka fastighetsvärdet
- Sänka driftkostnaderna
- Sänka koldioxidutsläppen

Auktoriserad   stockholmgas     vvsforetagen

soltech