• Vilka är vi
  • Vilka är vi
  • Vilka är vi

Vilka är vi?
Wasa Rör är ett av Stockholms äldsta VVS-bolag och grundades redan 1958. Bolagets VD, Christer Lasson har varit engagerad i Bolaget sedan 2014. Christer har utvecklat Bolagets affärsidé samt struktur. Christer fokuserar på att modernisera Bolaget för att möta marknadens nya krav och förutsättningar.    

Thomas Mickelsson, Senior Rådgivare är född och uppvuxen i Söderhamn och har arbetat med VVS i hela sitt liv. Thomas har ett gott renommé i branschen, alla uppdrag kommer via nöjda kunders rekommendationer. 

Wasa Rör är helägt dotterbolag till SolTech Energy, vilket medför att Wasa Rör har en stark styrelse och ledning med dokumenterad erfarenhet av bolagsbyggande,  både i en privat och publik miljö. Wasa Rör har även tillgång till kapital genom en bred aktieägarbas i kombination med ett stort nätverk av professionella investerare.

Visionen för Wasa Rör är att bygga upp ett större bolag inom VVS, service och energieffektivisering. Detta kommer att ske genom expansion av dagens plattform och genom att erbjuda energioptimerande åtgärder av befintliga och/eller nya system i kombination solenergi.

 

 

 

 

Våra värderingar
Vi som driver både Wasa Rör och SolTech Energy vet av egen erfarenhet från en mängd olika företag att ett värderingsstyrt företag har nöjdare medarbetare, kunder och ägare. Wasa Rör drivs därför efter fyra grundvärderingar som fungerar som våra guidelines i alla våra beslut. Dessa värderingar är: Trygghet, Resultat, Omtanke och Nytänkande.

Trygghet
Hög servicekänsla, stor lyhördhet och ansvar är begrepp som är självklara i vårt dagliga arbete. Att vi har de certifieringar som krävs för trygga installationer är en självklarhet. 

Resultat
Vårt arbete ska alltid generera toppresultat föra våra kunder. Vårt mål är att överträffa de förväntningar som ställs på oss. Att jobba hos oss ska på kort och lång sikt ge våra medarbetare ett bättre resultat jämfört med att arbeta hos en konkurrent.  Vi strävar självklart även efter att vår verksamhet ska generera ett gott ekonomiskt resultat, för att trygga framtiden.

Omtanke
Omtanke för oss är att ta ansvar för, och engagera oss i, våra medarbetare, kunder och samhället i stort. Ett särskilt fokus läggs på att skapa den mest omtänksamma arbetsplatsen i branschen genom en rad förmåner men inte minst genom ett ledarskap med omtanke.

Nytänkande
Vi har modet, viljan och förmågan att hitta nya vägar och söka kreativa lösningar oavsett vad det gäller för område. Vi är stolta över våra traditioner, men aldrig främmande för att ifrågasätta lösningar som tar oss framåt.

Auktoriserad

soltech